Båtvagnar

80 km/h bromsade

Fogelsta 3508B-2; Fogelstas största bromsade båttrailer speciellt anpassad till Orrskär 27 och 850. Max lastvikt 2.830 kg. Förutsätter innehav av körkort BE samt bil som får dra 3.500kg.

30 km/h obromsade

Fogelsta 3008B-2; Fogelstas största obromsade båtupptagningsvagn speciellt anpassad till Orrskär 27 och 850. Max lastvikt 3.000 kg. Räknas som efterfordon 30 km/h. Bruttovikten får inte överstiga dragfordonets bruttovikt. Bruttovikt på ett efterfordon och ett dragfordon är vad fordonet väger inklusive last.

 

För gällande regler, se Vägverkets hemsida www.vv.se samt http://www20.vv.se/vvfs/htm/2005nr102.htm