Vanliga frågor

Vanliga frågor angående äldre Orrskär 27, 760, 850, 1000:

Speciellt intressanta frågor markeras med röd text.

 

Toalettstol:

Fråga: Det fortsätter att rinna in vatten i toalettskålen, även när man inte trampar på pedalen. Vad är fel då?

Svar: Ventilen som styrs av fotpedalen släpper förbi vatten och behöver bytas. Finns som reservdel.

---------------

Fråga: Det rinner ut vatten på golvet bredvid toalettstolen. Vad har gått sönder?

Svar: Om det är rent vatten kan du kontrollera; a. Att den ingående vattenslangen inte läcker vid nippeln. b. Om det läcker vid kulventilen som styrs av fotpedalen så behöver denna bytas, (finns som reservdel), c. Om det läcker i överkant/bakkant av toalettstolen så är sannolikt den lilla spolbehållaren med backventil trasig, (finns som reservdel). Om det är förorenat vatten så behöver packningen mellan stol och fläns bytas, eventuellt kan även flänsen behöva bytas om den är sprucken, (finns som reservdelar).

---------------

Fråga: När jag fyller skålen med vatten så håller den inte tätt, det rinner ut, ner i septitanken.

Svar: Då behöver packningen runt bladventilen bytas. Finns som reservdel.

---------------

Fråga: Hur tar man loss toalettstolen?

Svar: Det finns två muttrar, en på varje sida, som håller fast toalettstolen mot flänsen som är fastskruvad i golvet.

---------------

Fråga: Jag har monterat loss toalettstolen för att pedalerna inte fungerar längre. Finns sådana att köpa?

Svar: Mekanismen, som är underdelen av stolen och innehåller pedaler, bladventil mm, finns ej längre tillgänglig som reservdel. Du behöver montera en ny stol.

----------------

Fråga: Passar den nya stolen på den gamla flänsen, i de gamla fästena?

Svar: Ja.

----------------

Fråga: Vad behöver man tänka på när man lägger upp båten för vinterförvaring?

Svar: Ta loss spolvattenslangen, och se till att inget vatten är kvar i spolventilen och den lilla spolbehållaren. (Detta kan du ordna genom att trä på en slangstump på spolvatten-nippeln och blåsa i slangen med tryckluft.) Sedan kan du slå ekologisk glykol i septitanken genom toalettstolen, (c:a 2L), och avsluta med att slå i en matsked matolja så att bladventilens packning får smörjning.

---------------

Septitank:

Fråga: Vi tömmer tanken genom att dra upp spaken, och sedan sänker vi spaken, och sätter fast den i nedtryckt läge med gummiringen, men alldeles strax därpå är septitanken halvfull igen. Vad är fel?

Svar: Om spaken "styr" så behöver gummitätningen i bottenhålet bytas. Finns som reservdel och är hyfsat enkel att byta.

---------------

Fråga: Jamen i vår båt känns det som om spaken är alldeles fladdrig, man verkar kunna trycka ner den lite varsomhelst.

Svar: Då är styrningen trasig eller korroderad och behöver bytas. Finns de två byglarna/fästena kvar i ringen runt utsläppshålet i skrovet kan du köpa en "renoveringssats 1".

---------------

Fråga: De två byglarna i format ca 2cmx0,5cm som sitter på ringen runt utsläppshålet har korroderat bort, så "renoveringssats 1" går inte att montera. Vad gör man nu då?

Svar: Då beställer du den nyframtagna (070401) "renoveringssats 2" i andra mer korrosionsbeständiga material och annat utförande, som helt ersätter den gamla konstruktionen, men som utnyttjar samma utsläppshål och fungerar på likartat sätt. Den är dessutom enklare att montera. Det är också lättare att byta gummitätningen mot bottenhålet när den i framtiden behöver bytas. En variant på denna sats passar även på andra båtar, t.ex. Nimo och Nautic 900.

---------------

Fråga: Vad är lämplig fart att tömma septitanken i?

Svar: Försök hålla båten i så horisontellt läge som möjligt när spaken dras upp, fart 13-16 knop, så bildas ett baksug bakom ejektorkåpan på skrovet, som gör att avfallet sugs ut. Sätt tillbaka spaken medan båten gör fart.

---------------

Fråga: Det finns inget som håller nere spaken i vår båt.

Svar: Då har låsringen avlägsnats på din båt. Beställ en ny!

---------------

Fråga: Kan man rengöra tanken genom att backa med bottenventilen uppe?

Svar: Ja. Men var observant på att du inte skapar ett sådant tryck inne i tanken att det börjar rinna ut vatten vid toalettstolen. Kom ihåg att sätta fast ventilen efteråt.

---------------

Fråga: Finns det risk att båten sjunker genom septitankshålet?

Svar: Septitanken ligger delvis över, delvis under vattenlinjen. För en normalbelastad båt finns ingen sjunkrisk. Det är ändå viktigt att du ser till att tätningen i avloppshålet tätar ordentligt, eftersom det vid ett tillbud med vattenfyllning och nerkrängning annars finns risk för vatteninträngning i resten av båten. Och då är det ju så dags att börja vidta åtgärder! Tänk på att riktigt underhåll i första hand är en säkerhetsfråga, först i andra hand en komfortfråga.

---------------

Fråga: Kan man bygga om tömningen till en mer modern typ?

Svar: Ja, om du är villig att lägga ner en hel del arbete så kan du bygga om tömningsfunktionen till en modernare typ med sugrör och hand- eller eldriven tömningspump samt en utsläppsventil med vred i metall. Men det är enklare att underhålla den gamla lösningen med spak för de allra flesta.

---------------

Fråga: Kan man bygga in en anslutning för landtömning?

Svar: Ja, genom ett sugrör på septitankens tak, som ansluts till en däcksanslutning så kan detta göras.

---------------

Fråga: Ska man använda någon särskild sorts slang då?

Svar: Ja, du ska använda diffusionstät slang, både tömningsslangen och ventilationsslangen.

---------------

Fråga: Vadå ventilationsslang?

Svar: Det finns en ventilationsslang på taket på septitanken. Denna ska helst vara av dimension innerdiameter 19mm, (även i.d. 16mm kan fungera), denna måste fungera eftersom landtömning fungerar med sug och det annars kan skapas ett för högt undertryck i septitanken.

---------------

Sjövattensystem:

Fråga: Var kommer sjövattnet in?

Svar: På de flesta båtarna kommer sjövattnet in genom ett rör som går rakt genom septitanken, och ansluts till sjövattenslangen ovanpå septitanken, (ej att förväxkla med septitankens avluftning som också sitter där).

---------------

Fråga: Det kommer inget sjövatten längre. Vare sig när man spolar i toaletten eller vid sjövattenkranen i pentryt. Det bara sörplar. Dessutom håller inte septitanken tätt längre, den självfyller. Vad är fel?

Svar: Kontrollera först att pumpen fungerar. Om den fungerar så är det så att det kommer in luft i slangen någonstans. Kontrollera sjövattenslangen från intaget, (ovanpå septitanken), ända fram till pumpen. Om det är tätt hela vägen så har röret som går genom septitanken sannolikt korroderat sönder. Antingen sågar/borrar man bort det gamla röret och monterar ett nytt på fackmässigt riktigt sätt med polyesterplast och glasfibermatta, eller också pluggar man röret i underkant genom att koniskt borra i inloppshålet i skrovet, och fylla detta med glasfiberspackel och gelcoat. Klipp av sjövattenslangen så att en stump på 5cm blir kvar, stoppa i en 12mm bult, och stäng åt med slangklämma. Borra sedan hål i skrovet på annat lämpligt ställe, och montera avstängningsbar ventil i metall. (Olika ställen beroende på modell). Avsluta med att klamma slangen med dubbla slangklämmor i kvalitet A4. Ta för vana att stänga bottenventiler när båten lämnas en längre tid. (Detta arbete kan även utföras av Orrskär Båtar).

---------------

Fönster:

Fråga: Det läcker in vatten genom rutorna, hur kan man täta?

Svar: Det vanligaste är att tätningen mellan aluminiumram och glasfiberyta släppt. Det är bra om man är två personer som utför detta arbete. En på insidan, och en på utsidan som tar emot fönstret. Skruva bort innerramen. Ta bort ytterram med glas. Rengör på glasfiberytan där ytterramen kommer att ligga an med limtvätt och T-Röd. Rengör även ytan på ytterramen. Lägg på rikligt en ny sträng tätningsmedel Sika 710 Elastomer. Lägg an ytterramen. Skruva fast innerramen. Ta bort överflödigt tätningsmedel med plastspackel, och torka bort det sista överflödet med en trasa med Limtvätt på.

---------------

Fråga: Jamen det läcker in ändå?

Svar: Då är sannolikt gummilisten mellan glas och ytterramar åldrad och behöver bytas. Finns att beställa som reservdel. Detta jobb är väsentligt krångligare, så ta god tid på dig, eller lämna bort arbetet.

--------------

Fråga: Packningen till toafönstret behöver bytas?

Svar: Sorry, går ej längre att få tag på.

--------------

Fråga: Finns nya toafönster att köpa?

Svar: Ja. Pris c:a 2.000 Kr. Finns i natureloxerad aluminium eller rostfritt utförande. Myggnät finns som tillbehör.

--------------

Fråga: Kan man montera takluckor med aluminiumram på doghousetaket?

Svar: Ja. Men observera att standardmåtten inte passar i de ursprungliga hålen, och att vattenavrinningslister ej heller passar. det enklaste är att beställa nya likadana originalluckor samt byta tätningslisten.

--------------

Fråga: Det ser ut som "stjärnfall" i takluckorna på vår 850. Vad kan man göra åt det?

Svar: Lämna in båten, så tillverkar vi nya identiska luckor.

--------------

Kassettmonterad motor :

Fråga: Kan man byta drevdamasken själv?

Svar: Det här är många gånger ett arbete som medför att inte bara damasken behöver bytas. På den äldre generationen båtar har det visat sig att kontroller som bör utföras samtidigt som drevdamasken byts ibland inte utförts på rätt sätt. Man behöver kunskap om kassettkonstruktionen, materialkunskap, kunskap om komponenter och kunskap om säkerhetsmarginaler för att göra detta på ett tillförlitligt sätt. Modifieringar, håltagningar och motorbyten som utförts genom åren kan medföra sådana förändringar i funktionssättet att grundläggande säkerhetsmarginaler förändrats. Till detta kommer krav på att arbetet ska kunna utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt, främst med avseende på att det förekommer tunga lyft. Därför rekommenderar vi idag att dessa byten utförs fackmässigt.

---------------

Fråga: Hur ofta behöver damasken bytas?

Svar: Orrskär drevdamask är av speciell kvalitet. Rekommenderat bytesintervall c:a 7 år, men varierar beroende på var båten används. Om det läcker in vatten mellan kassett och skrov ska damasken bytas. Vid sprickbildning ska damasken bytas.

---------------

Fråga: Kan båten sjunka om det går hål på damasken?

Svar: Nej. Det ska kunna vara vatten mellan kassett och skrov utan att båten sjunker. OBSERVERA DOCK ATT DAMASKEN MÅSTE BYTAS SNARAST OCH ATT SPECIELL UPPMÄRKSAMHET MÅSTE ÄGNAS MOTORRUMMET TILLS DAMASKEN BYTTS. De hål som ska finnas för elkablar, slangar och reglagevajrar är original på tillräcklig höjd över vattenlinjen. Kontrollera din båt så att inte andra hål gjorts, eller finns i kassetten eller det omgivande skrovet, för då kan en trasig drevdamask medföra vattenfyllning av båten. Känner du dig osäker rekommenderas en genomgång av ditt montage. OBSERVERA OCKSÅ ATT PÅ ÄLDRE BÅTAR FINNS ETT BORRAT DRÄNERINGSHÅL I KASSETTBOTTNEN, VILKET SKA VARA TÄTAT MED EN KORK. LAMINERA IGEN DETTA HÅL ELLER MONTERA EN VATTENTÄT DYVIKA FÖR ATT UNDVIKA ATT KORKEN AV MISSTAG AVLÄGSNAS. Om detta hål är otätt medför en läckande drevdamask sjunkrisk. (Nya båtar 2004- har ej detta hål).

---------------

Fråga: Kan båten ta in vatten genom luftintag i badbrygga, (gäller båtar med luftintag i badbrygga)?

Svar: Normalt nej. Men tungt belastad båt som tillåts få brottsjöar över badbryggan i medsjö kan i teorin ta in vatten i motorrummet denna väg. SE TILL ATT DU HAR EN AUTOMATISK LÄNSPUMP MED NIVÅBRYTARE I MOTORUTRYMMET OCH VARNINGSLAMPA PÅ INSTRUMENTPANELEN. Det finns ju även andra läckagerisker i motorutrymmet, t.ex. brusten/lossnad kylvattenslang, trasigt sjövattenfilter eller lock till dito.

---------------

Fråga: Kan man förbättra motorventilationen?

Svar: Ja. Orrskär Båtar genomför ombyggnationer för förbättrad och forcerad motorrumsventilation. Ventilationen optimeras för den aktuella kombinationen båt/motor och anpassas mot befintliga installationer.

---------------

Fråga: Kan man bygga om och förbättra motorkassettens ventilation med bibehållen säkerhetsmarginal mot vatteninträngning?

Svar: Ja, vi bygger om motorrumsventilation med nya luftintag, doradeboxar, monteringsmuffar, slang. Ta kontakt för mer information, då omfattning och förfarande varierar beroende på båttyp, årsmodell, motor och effekt.

---------------

Fråga: Varför blir luftfiltret kolsvart redan efter några veckor?

Svar: Detta problem kan uppstå på båtar med luftintagen i akterspegeln. Motorn suger i sig avgasdimma vilket snabbt sätter igen luftfilter, med minskad effekt och ej optimal förbränning och andra följdproblem som följd. Låt en fackman kontrollera dieselmotorns pump, spridare och turboaggregat. Bygg om motorns luftintag med motorventilationssats enligt föregående fråga.

---------------

Fråga: Hur vet man att det är dags att byta vibrationsdämparna?

Svar: Det finns tre skäl att byta dämparna. 1. Du kan kontrollera om kassetten "sjunkit" på något ställe, vanligast akterut. Då är dämpningselementen komprimerade eller påverkade kemiskt och har tappat sin dämpande förmåga. OM DE ÖVRE VIBRATIONSELEMENTEN INTE LÄNGRE LIGGER DIKT AN MOT KASSETTEN medför detta att DU MÅSTE BYTA DÄMPARNA eftersom kassetten i din båt då rör sig för mycket. Du kan också tillverka ett litet verktyg av en tunn pinne, som du slår in en spik i ena änden, och böjer den 90 grader. Med detta verktyg kan du känna efter runt om under kassetten att det är ungefär samma avstånd mellan kassett och skrov. Om det på något ställe är mindre spel, SÅ MÅSTE VIBRATIONSELEMENTEN BYTAS. Avståndet mellan kassett och skrov ska vara c:a 2 cm runt om. Det andra skälet att byta dämparna är av åldersskäl. Det tredje skälet ar att alltid byta dämparna vid byte till större motor. De vibrationsdämpare som säljs nu innebär att krafterna fördelas ut på en större yta än vad som var original. Om du är osäker rekommenderar vi att du vänder dig till Orrskär Båtar för att rådgöra.

---------------

Fråga: Vi har en Nautic 900. Kan ni byta vibrationsdämparna i den?

Svar: Ja. Vibrationsdämparsystemet är snarlikt det system som Orrskär båtar haft i drygt 30 år. Samma skäl som ovanstående fråga att byta dämparna. Ring för närmare upplysningar.

---------------

Motor och propellrar:

Fråga: Vad rekommenderar ni för propellrar?

Svar:

D40/SP utväxling drev 1,95 : 15x17

D40/DP utväxling drev 1,95 : A3

AQAD40B/DP utväxling drev 1,95 : A4

AQAD41/DP utväxling drev 1,95 : A5

---------------

Styrvajer och reglagevajrar:

Fråga: Mina vajrar är dåliga och behöver bytas. Hur långa är vajrarna på en 850?

Svar:

Båtar är individer. Bästa metoden är att ta ur dina gamla vajrar, mäta, och beställa nya med identiska mått. Annars var de rekommenderade längderna:

Styrvajer: 5,25 m (Teleflex)

Reglagevajer gas och växel: 6,25 m (40/41 motorer)

---------------

TÄNK PÅ ATT SÄKERHETEN TILL SJÖSS ALLTID FÖRUTSÄTTER VÄL UNDERHÅLLEN MATERIEL. LÅT SÄKERHETSTÄNKANDE GENOMSYRA ALL EVENTUELL EFTERMONTERING ELLER MODIFIKATION. VID OSÄKERHET - RÅDGÖR MED ORRSKÄR BÅTAR!