Exteriör

I sjön 1
I sjön 2

Förarplats och manövrering

Ergonomisk körställning
Instrumentpanel
Navigationspanel

Komfortpanel

Pentry

Pentry babords sida
Pentrymodul styrbord

Ruff

Stora ruffen
Mittruffen
Toalett
Garderob
Förvaringshurts och barskåp styrbord
Elcentral

Sittbrunn

Doghouse
Sittgrupp

Bilder från produktion

Bilder